ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו הליך משפטי חדש הנוצר במסגרת תיקון לחוק הכשירות המשפטית ואפוטרופסות, אשר באמצעותו מאפשר מערכת המשפט בישראל לספק פתרון לטיפול באנשים אשר איבדו כשירות מנטלית, פיזית או נפשית והפכו לחסרי ישע שאינם מסוגלים לדאוג לעניינים באופן עצמאי. בעבר, הפתרון היחיד לטיפול באנשים אלה היה הליך משפטי ארוך, מסורבל ומייגע של מינוי האפוטרופוס לחסוי, באמצעות בית המשפט, כאשר במהלך המינוי קובע בית המשפט כיצד ועל ידי מי יטופל החסוי. אולם, מכוון שמינוי האפוטרופוס נעשה לאחר שהאדם איבד כשירות משפטית והפך לפסול דין, קולו אינו נשמע בהחלטה של בית המשפט. למעשה, אופן הטיפול בחסוי יוגדר אך ורק על ידי בית המשפט, על סמך עדויות של פקידת סעד, גורמים המטפלים בחסוי ובני משפחתו.

image001

בניגוד להליך מינוי האפוטרופוס, ייפוי כוח מתמשך מיועד לאדם שדעתו צלולה והינו כשיר מנטלית ונפשית, אשר מעוניין להסדיר את תנאי הטיפול בו למקרה ויהפוך לחסר ישע. לרוב, השימוש בהליך זה נעשה על ידי אנשים אשר עומדים לאבד כשירות מנטלית עקב התפתחות המחלה, כגון אלצהיימר או דמנציה, אך למעשה הליך זה מתאים לכל אדם (בתנאי שהינו בגיר ודעתו צלולה), אשר מבקש להיערך "ליום שחור", אם וכאשר יגיע.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

מבחינה משפטית, מדובר בהליך רשמי המתבצע על ידי מילוי וחתימה על טופס ייעודי בנוכחות עורך דין אשר עבר הסמכה מקצועית בתחום ייפוי כוח מתמשך. ההליך מאפשר לאדם החותם על המסמך (מייפה כוח) למנות לעצמו נציג או מספר נציגים, גם הם בגירים וכשירים משפטית, אשר ישמשו כאחראים על טיפול בעיניי מייפה כוח כאשר הממנה לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו, עקב הדרדרות במצבו הנפשי, הפיזי או המנטלי. בנוסף לזהות של הנציג (או מספר נציגים) יכול מייפה הכוח לציין כיצד יתבצע הטיפול בענייניו ומהם תחומי האחריות וסוגי הפעילות המותרים והאסורים לביצוע על ידי הנציג (או הנציגים) של מייפה הכוח.

בדומה לאפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך מפריד בין שני תחומי הפעילות האנושית: ענייני הגוף (הכוללים היבטים אישיים והיבטים רפואיים) וענייני הרכוש (הכוללים היבטים הפיננסיים וטיפול ברכושו של מייפה הכוח). כך, ייתכן שמייפה הכוח ירצה להסמיך לעצמו שני נציגים, כאשר אחד מהם ידאג לעניינים האישיים של מייפה הכוח והשני ייקח על עצמו טיפול בנושאים הפיננסיים.

באופן טבעי, הנציגים של מייפה הכוח ברוב המקרים הינם קרובי משפחתו. אולם, החוק מאפשר למייפה כוח למנות לעצמו נציג בתשלום, כגון רואה חשבון שיטפל בכספים של מייפה הכוח או עורך דין. מובן מעליו שכל עוד מייפה הכוח נמצא בדעה צלולה, ייפוי כוח מתמשך אינו תקף.

כיצד מתבצע ייפוי כוח מתמשך?

כאמור, ההליך נעשה כאשר מייפה כוח ונציגיו ממלאים טופס ייפוי כוח מתמשך בליווי והדרכה של העורך דין. לאחר מילוי הטופס וציון כל פרטים המזהים של מייפה הכוח וממונים על ידיו, כל הצדדים (כולל עורך הדין) חותמים עליו והטופס נשלח למשרד האפוטרופוס הכללי. לאחר אישור ההליך, יקבלו עורך הדין ומייפה הכוח הודעה מיוחדת מאת האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך – מידע נוסף

תנאים והגבלות של ייפוי כוח מתמשך – מידע נוסף

כתיבת תגובה

סגירת תפריט