קצבת נכות: מה מה שחשוב לדעת

מדינת ישראל מוגדרת כמדינת רווחה שנותנת סיוע לאוכלוסיות הזקוקות לכך. זה בא לידי ביטוי בקצבאות שונות המוענקות לאוכלוסיות הזקוקות לכך. אחד הביטויים לקבצאות הניתנות היא קצבת נכות – זהו סיוע בדמות קצבה חודשית המוענקת על ידי המדינה לתושבים הסובלים בנכות.

מכיוון שאנשים רבים הסובלים מנכויות שונות ובדרגות שונות אינם יכולים לעבוד, או לעבוד באופן מוגבל, אותה הקצבה נועדה על מנת לעזור להם להתקיים בכבוד ולהקל על מצבם.

מי זכאי קצבת נכות?

את אותה קצבת נכות מספקת המדינה באמצעות הביטוח הלאומי שאחראי להעביר את קבצת הנכות למי שזכאים לכך בהתאם לתנאים שונים של הביטוח הלאומי הקובע האם אדם זכאי לקצבת נכות.

לקצבת נכות זכאי מי שסובל מנכות פיזית או נפשית, שיכולה להיות מום או נכות שנגרמה מפציעה או תאונה או כאמור מצב נפשי הפוגע בתפקודו של האדם וזקוק לקצבת הנכות על מנת להתקיים.

ישנם פרמטרים שונים הקובעים מי זכאי לקבצת נכות ומה יהיה גובה הקצבה. אחד התנאים הם המעמד של אותו אדם המוגדר כנכה – כלומר עליו להיות תושב ישראל כתנאי לקבלת קבצה ובנוסף עליו להיות מגיל 18 ומעלה, אך ישנם מקרים המוגדרים כחריגים שבהם גם בגילאים מוקדמים יותר ונוסף לכך ישנם פרמטרים נוספים הקובעים מי זכאי לקצבת נכות ומהו גובה הקצבה לה הוא זכאי.

איך אפשר לממש זכאות לקצבת נכות?

את קצבת הנכות כאמור מספק הביטוח הלאומי והוא זה שקובע מי זכאי לה. כדי לממש את הזכאות לקצבת הנכות יש כאמור להגיש תביעה/בקשה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי. אלא שלעתים לצערנו ישנה בירוקרטיה שעלולה להקשות את קבלת ההכרה והקצבה ממי שראויים לכך, לא כולם יודעים כיצד לפעול מול הביטוח הלאומי כדי לקבל את מלוא זכויותיהם.

לכן ניתן גם להיעזר בגורמים כמו לבנת פורן שמספקים שירות שמסייע לאנשים הסובלים מנכות לקבל את ההכרה הזו ואת קצבת הנכות לה הם ראויים.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט