מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

באמצעות  הליך כוח מתמשך רשאי כל אדם ("מיפה הכוח"), בתנאי שהינו בגיר וכשיר משפטית, להסמיך אדם אחר ("מיופה הכוח") לטפל בעניינו ולדאוג לרווחתו, במקרה שהוא עצמו יאבד יכולת לקבל החלטות עבור עצמו ו/או לבצע פעולות הנחוצות להתנהלות תקינה במישור האישי, הרפואי ו/או הפיננסי ו/או להביע את רצונותיו, עקב הדרדרות במצבו הרפואי, אובדן כושר מנטלי או נפשי, הזדקנות ועוד. ההליך מותיר למיופה הכוח לבצע מגוון רב של פעולות עבור מייפה הכוח, בהתאם לתקנות חוק הכשירות המשפטית ואפוטרופסות ועל פי ההוראות שציין מייפה הכוח במסמך ייפוי כוח מתמשך (הוראות מוקדמות).

תפקידו של מייפה הכוח לשמור על זכויותיו של מייפה הכוח, לדאוג לענייניו האישיים, הרפואיים והפיננסיים,  תוך כדי ניסיון להיצמד לרצונותיו של מייפה הכוח, בזמן אמת או לחלופין כפי שבאו לידי ביטוי במסמך ייפוי כוח מתמשך.

פעולות אשר מוגבלות או אסורות על פי החוק בייפוי כוח מתמשך

על פי חוק הכשירות המשפטית ואפוטרופסות,  ישנן פעולות בעלות תוקף משפטי, אותם יוכל מיופה הכוח לבצע על פי תנאים ובמסגרת ההגבלות של החוג.  כמו כן ישנן פעולות משפטיות, אותן לא יוכל מיופה הכוח לבצע בשום אופן, גם אם מייפה הכוח מעוניין בכך.

פעולות שמותרות לביצוע על ידי מיופה הכוח בתנאי שניתנה לכך הסכמה מפורשת של מייפה הכוח בהוראות מוקדמות במסמך ייפוי כוח מתמשך:

  • שינוי במצבו הפנסיוני של מייפה הכוח, כגון בחירה בגוף פנסיוני אחר במקום הקיים, שינוי באופן חלוקת הכספים בחיסכון הפנסיה, משיכת כספים מקופות גמל או קרנות השתלמות.
  • מתן תרומות, ערבויות או הלוואות בסכומים שמעל 100000 שח
  • שכירת שירותים מקצועיים לביצוע פעולה פיננסית בשווי שבין 100000 ועד 500000 שח
  • מתן הסכמה לאשפוז במוסד פסיכיאטרי או מתן הסכמה לטיפול פסיכיאטרי או מתן הסכמה לשחרור ממוסד פסיכיאטרי. חשוב לציין שגם אם הסכים מיופה הכוח לפעולות האלה בזמן מילוי מסמך ייפוי כוח מתמשך ואף ציין מפורשות את הסכמתו, אך אינו מסכים לכך בזמן אמת, לא רשאי מיופה הכוח לבצע פעולות אלה. אולם, כלל זה אינו רלוונטי, אם בהוראות מוקדמות העביר מייפה הכוח למיופה הכוח סמכות לבצע החלטות אלא גם אם הוא עצמו יתנגד לכך בזמן אמת.

פעולות שמותרות לביצוע על ידי מיופה הכוח בתנאי שניתנה לכך הסכמה של בית המשפט לענייני המשפחה.

על מנת לבצע פעולות מסוג זה, על מיופה הכוח להגיש בקשה לבית המשפט. רק לאחר קבלת אישור מיוחד, יהיה מיופה הכוח רשאי לטפל בעניין.

  • ביצוע פעולות לשינוי סטטוס של נכס מקרקעין, משק חקלאי, סטודיו, יחידה תעשייתית וכו' אשר ברשותו של מייפה הכוח, כגון מכירה, העברה, חלוקה וכו'.
  • מתן תרומה או הלוואה בסכומים גבוהים במקרה ומייפה הכוח לא נתן לכך הסכמתו מפורשת במסמך ייפוי כוח מתמשך.
  • שינוי במצב העיזבונות של מייפה הכוח, כגון העברת חלק, שיעבוד או הסתלקות מעיזבון
  • המחאה או שיעבד של זכות במקרקעין.
  • ביצוע עסקאות מקרקעין כגון קניה של נכס או השכרת נכס של מייפה הכוח

פעולות שאסורות לביצוע על ידי מיופה הכוח

מיופה הכוח אינו רשאי להמיר דתו של מייפה הכוח, למסור את ילדו לאימוץ, להצביע במקומו בבחירות, לערוך צוואתו או לבחור מוטבים לירושתו.

למידע נוסף על מגבלות בסמכויות של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך – לחצו כאן

ייפוי כוח מתמשך: כל התנאים והאותיות הקטנות

כתיבת תגובה

סגירת תפריט